WebSiteTest2


Idź do spisu treści

UZDATNIANIE

Uzdatnianie sprężonego powietrza stosowanego do napędu urządzeń pneumatycznych jest wykonywane w zespole przygotowania powietrza, w którym następuje :
1- odwadniane,
2 - oczyszczane,
3 - odolejanie,
4 - redukowanie,
5 - smarowanie,
6 - kontrolowanie ciśnienia.

W podzespołach poz.1, 2, 3 znajdują się wkłady, które usuwają odpowiednie zanieczyszczenia.
Proponujemy usługę okresowego przeglądu instalacji , kontrolę i wymianę w/w wkładów oraz uzuełnienie oleju do smarowanic poz.5. Wszystkie czynności mogą być wykonane przez nasz serwis.

Serwis jest czynny od poniedziałku do piątku w godź. 7:00 do 15:00.
Wykonanie usługi w innym terminie do uzgodnienia.

Kontakt:

Maciej Ormanowski => tel.: 0-607 217-277


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego